Menu

Aktuellt

Postad: aug 30, 2019
Kategorier: Offentliga nyheter
Kommentarer: 0
Författare: Glenn

7-SÄK vårkonferens i Stockholm 23-24 april

Styrelsen har det störa nöjet att meddela att vårkonferensen 2020 kommer att äga rum i Stockholm 23-24 april.
Har du önskemål om tema eller föreläsare så kontakta styrelsen.

Håll utkik för mer information om konferensen framöver.

Läs mer!
Postad: jun 5, 2019
Kategorier: Offentliga nyheter
Kommentarer: 0
Författare: Glenn

Tack för ditt deltagande på vårkonferensen i Malmö.
Presentationer från föreläsarna på finns nu tillgängligt för dig som är medlem i 7-SÄK.

Logga in på din medlemssida för att ta del av underlaget.

Läs mer!
Postad: mar 19, 2019
Kategorier: Offentliga nyheter
Kommentarer: 0
Författare: Glenn

Anmälningstiden till vårkonferensen har nu gått ut och konferensen är fullbokad.
Vi ser fram emot två trevliga dagar med intressanta föreläsningar och nätverkande.

Väl mött i Malmö 11-12 April.

Läs mer!
Postad: dec 27, 2018
Kategorier: Offentliga nyheter
Kommentarer: 0
Författare: Glenn

Svensk förening för sjukvårdssäkerhet 7-SÄK, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för föreningens verksamhet. Vilket innebär hantering av medlemskap med tillhörande aktiviteter, föreningsadministration, publicering av material på hemsidan samt sociala medier och sammanställning av statistik och uppföljning.

7-SÄK har som uppgift:

  • Att bland medlemmarna sprida kunskap om och verka för frågor rörande säkerhet inom vård och omsorg.
  • Att som remissinstans uttrycka medlemmarnas synpunkter och skapa inflytande i frågor, vilka faller inom föreningens verksamhetsområde.
  • Att genom konferenser, föreläsningar och diskussioner samt studiebesök eller på annat sätt orientera medlemmarna om aktuella problem och frågeställningar.
  • Att genom regelbundet utbyte av synpunkter medlemmar emellan, skapa en bredare grund för ett aktivt säkerhetsarbete
     

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behöver personuppgifter som är kopplade till aktiviteter inom verksamheten behandlas. Detta behövs för att kunna administrera det löpande föreningsarbetet, vilket exempelvis kan vara inbjudan till konferenser, kallelse till medlemsmöten/årsmöten, information till medlemmar samt hantering av ekonomiska transaktioner såsom medlemsavgifter, konferensavgifter o.dyl.

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter har sitt ursprung i laglig grund utifrån det avtal som medlemmen godkänner i samband med att medlemsavgiften betalas. Även intresseavvägning kan förekomma vid besök på 7-SÄK:s hemsida eller kontakt med föreningen alt. samtycke vid anmälningar till event som anordnas av föreningen.

7-SÄK genomför en bedömning årsvis om ändamålet med personuppgiftsbehandlingen kvarstår. Om ändamålen inte kvarstår så kommer personuppgifterna att raderas.

Som registrerad i föreningen har du ett flertal rättigheter. Bla. så har du rätt att få ett registerutdrag avseende föreningen behandling av dina personuppgifter, du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har också rätt att dra in ett samtycke. Kontakta styrelsen om du vill veta mer om dina rättigheter.

Läs mer!
Postad: okt 9, 2018
Kategorier: Offentliga nyheter
Kommentarer: 0
Författare: Glenn

Tematräff- brandskydd inom vård och omsorg 22-23 november

Arbetar du med brandskydd eller säkerhet inom vård och omsorg? Då vill 7-SÄK tipsa om Tematräff- brandskydd inom vård och omsorg den 22-23 november!
Där får du träffa branschkollegor, utbyta erfarenheter, ta del av nyheter och konkreta råd när det gäller brandskyddsarbete och diskutera viktiga frågor.

7-SÄK är medarrangör till träffen och som medlem i 7-SÄK har du 500 kr rabatt på deltagaravgiften.

Se hela programmet och anmäl dig här:

https://www.brandskyddsforeningen.se/webbshop/konferenser-och-seminarier/tematraff-vard-och-omsorg/ 

 

Läs mer!
123